Voldoe aan de juiste voorwaarden

U wilt nieuwe woningen, een school, een ziekenhuis etc. aan een drukke weg of spoorlijn realiseren? Dan moet u een akoestisch onderzoek uit laten voeren om vast te stellen of de ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden uit de Wet geluidhinder.

Wij kunnen het akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai voor u verzorgen. Wordt op basis van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai een hogere waarde verleend, dan moet u voor de aanvraag van de omgevingsvergunning aantonen dat de geluidwering van de gevels en daken voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.