Dieperliggende problemen oplossen

De klanken van een rockband die via het ventilatiesysteem worden overgedragen naar de theatervoorstelling in de aangrenzende zaal of de omgeving. Een lawaaiig ventilatiesysteem die veel overlast geeft in een kantoor. Of een waterleiding die geluidhinder geeft in de woonkamer. Wij helpen u met onderzoek en advies op het gebied van:

Overspraak van geluid tussen ruimten via luchtkanalen

Niet alleen de bouwkundige geluidisolatie, maar ook de geluidoverdracht via luchtkanalen bepaalt de geluidoverdracht tussen twee ruimtes. Of het nu gaat om de overdracht van stemgeluid of muziekgeluid.

Installatiegeluidniveaus in een ruimte

Luchtbehandelingsinstallaties (ventilatie) en warmtepompen, maar ook liften, rioleringen en waterleidingen leveren geluidniveaus op in (verblijfs)ruimten. Eisen voor installatiegeluidnvieaus kunnen bijvoorbeeld gesteld zijn in het Bouwbesluit, programma’s van Eisen en algemene richtlijnen.

Geluid van installaties naar de omgeving

Dit is bijvoorbeeld van belang bij onderzoeken voor een melding Activiteitenbesluit. Het kan hierbij gaan om allerlei technische installaties voor luchtbehandeling, koeling, afzuiging en dergelijke. Belangrijke geluidbronnen zijn o.a.: motoren, compressoren, ventilatoren, stromingsgeluid en geluid dat via luchtkanalen wordt overgedragen naar de omgeving. Dit laatste is bijvoorbeeld van belang voor ruimten met hoge muziekgeluidniveaus zoals bij culturele projecten en horeca.

Tegenwoordig is er ook steeds vaker sprake van hindersituaties bij woningen door het gebruik van warmtepompen. Ook op dit gebied kunnen wij geluidmetingen uitvoeren en adviseren.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!