Voldoe aan de geluideisen

Als bedrijf produceert u vrijwel altijd geluid met uw activiteiten of installaties. Om uw omgeving te beschermen moet u aan bepaalde geluideisen voldoen.

Milieu

Alle bedrijven die een inrichting zijn vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor type A en B-inrichtingen zijn de voorwaarden voor geluid opgenomen in het Activiteitenbesluit. In sommige gevallen moeten die bedrijven een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Het onderzoek moet aantonen dat aan de geluidvoorschriften voldaan worden.

Type C-inrichtingen moet een omgevingsvergunning milieu hebben. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet meestal een akoestisch onderzoek ingediend worden. De geluidvoorschriften voor het bedrijf zijn maatwerk en worden opgenomen in de omgevingsvergunning van het bedrijf.

Moet u voor uw bedrijf een akoestisch onderzoek uit laten voeren? Neem dan contact met ons op!

Bestemmingsplanwijziging

Bij bestemmingsplanwijzigingen moeten vaak akoestische onderzoeken uitgevoerd worden. Met de onderzoeken moet u aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het is daarvoor belangrijk dat een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ is gewaarborgd als bedrijven en woningen in elkaars nabijheid zijn gepland. Als er geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen in de buurt van bedrijven zijn gepland, dan moet aangetoond worden dat de ontwikkeling het bedrijf of bedrijven niet beperkt, of welke maatregelen getroffen moeten worden om de bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken.

VDM akoestiek kan deze onderzoeken voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.