Laat u adviseren!

Alle bedrijven (inrichtingen) vallen onder het Activiteitenbesluit. In dit besluit zijn algemene regels voor inrichtingen opgenomen. Mogelijk moet u voor uw bedrijf een akoestisch onderzoek uit laten voeren.

Voor type A en B-inrichtingen zijn de voorwaarden voor geluid opgenomen in het Activiteitenbesluit. In sommige gevallen moeten die bedrijven een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Het onderzoek moet aantonen dat aan de geluidvoorschriften voldaan worden.

Horecabedrijven en culturele instellingen zijn vaak een type B inrichting. Produceert u meer dan 80 dB(A) muziekgeluid, of 70 dB(A) bij aanpandige woningen? Dan moet u bij een melding voor het Activiteitenbesluit een rapport van een akoestisch onderzoek indienen.

Type C-inrichtingen moeten een omgevingsvergunning milieu hebben. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet meestal een akoestisch onderzoek ingediend worden. De geluidvoorschriften voor het bedrijf zijn maatwerk en worden opgenomen in de omgevingsvergunning van het bedrijf.

Moet u voor uw bedrijf een akoestisch onderzoek uit laten voeren? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.