Geluidhinder voorkomen

Een feestje in uw café, druk aan het werk in uw werkplaats of nieuwbouw van woningen en appartementen. Het zijn allemaal activiteiten, waarbij u te maken krijgt met een Programma van Eisen, het Bouwbesluit of Activiteitenbesluit. Doel is het voorkomen van geluidhinder voor anderen.

Onderzoeken, adviezen en metingen

VDM akoestiek heeft veel ervaring met advisering op het gebied van bouwkundige geluidisolatie. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om onderzoeken, adviezen en metingen op het gebied van:

Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie

Dit aspect heeft betrekking op de wering van geluid van buiten door bijvoorbeeld (spoor)wegen en/of industrie. Ook kan het juist de bedoeling zijn om geluid ‘binnen te houden’. Hierbij kan het gaan om het beperken van de uitstraling van muziekgeluid bij culturele projecten en horeca of de geluiduitstraling vanuit werkplaatsen met hoge geluidproductie.

Luchtgeluidisolatie (interne) scheidingen

De luchtgeluidisolatie wordt meestal beoordeeld als het lucht-geluidniveauverschil tussen ruimten. In het Bouwbesluit en Programma’s van Eisen zijn vaak eisen aan de luchtgeluidisolatie opgenomen. Ook bij bijvoorbeeld horeca met aanpandige woningen kunnen er op basis van het Activiteitenbesluit eisen gelden aan de lucht- geluidisolatie van de (woning)scheidingen.

Contactgeluid

De overdracht van contactgeluid vindt plaats via directe en aangrenzende bouwkundige constructies. De mate van overdracht wordt uitgedrukt als een genormaliseerd contactgeluidniveau. In het Bouwbesluit en Programma’s van Eisen zijn vaak eisen aan de contactgeluidniveau opgenomen.

Moet u voor uw project op basis van bijvoorbeeld het Bouwbesluit, het Programma van Eisen of het Activiteitenbesluit een onderzoek naar de geluidsisolatie uit laten voeren? VDM akoestiek heeft hier veel ervaring mee. Neem contact met ons op om uw vraag te bespreken.