Hou het voor iedereen gezellig

De gezelligste evenementen en kroegen zijn vaak ook het drukst bezocht. Hierbij wordt vaak veel geluid geproduceerd. Het geluid, het volume en de klank, moet passen bij de ruimte en het evenement. Zo blijft het voor bezoekers én omwonenden gezellig.

Bij culturele projecten en horeca kunnen verschillende akoestische aspecten afzonderlijk, of gezamenlijk een rol spelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Toetsing en advisering van de geluiduitstraling naar de omgeving. Het kan hierbij gaan om de uitstraling van muziekgeluid via een bouwkundige scheiding, een technische installatie, bezoekers op een terras of het komen en gaan van bezoekers, personeel en leveranciers.
  (Zie ook de werkgebieden Activiteitenbesluit en Ruimtelijke ordening voor meer informatie)
 • Interne geluidisolatie (lucht- en contactgeluid) tussen verschillende ruimten van de inrichting en naar aangrenzende (woon)ruimten.
  (Zie ook specialisme Bouwakoestiek)
 • De akoestische belevingskwaliteit van o.a. een theatervoorstelling, een bioscoopzaal, een restaurant of auditorium. Deze moet afgestemd zijn op het gebruik van de zaal.
  (Zie ook het specialisme Zaal-en ruimteakoestiek voor meer informatie)
 • De niveaus van het achtergrondgeluid door de technische installaties in een ruimte moeten afgestemd zijn op het beoogde gebruik van de ruimte. In een theater- en concertzaal moet het zo stil mogelijk zijn, maar in een restaurant en kantoortuin kan een wat hoger installatiegeluid bijdragen aan de spraakprivacy.
  (Zie ook specialisme Installatiegeluid voor meer informatie)

VDM akoestiek kan u adviseren en geluidmetingen uitvoeren voor al deze aspecten. Neem vrijblijvend contact met ons op met uw vragen.

VDM-project: opstelling van een geluidinstallatie bij evenementenlocatie De Lasloods in Vlissingen

VDM-project: geluidmetingen bij Theater Castellum in Alphen aan den Rijn